PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1AHà Thị Xoan
2Tiếng Việt1BNguyễn Thị Hoa
3Tiếng Việt1CĐào Thị Kim Anh
4Tiếng Việt2AHà Thị Sao
5Tiếng Việt2BHà Thị Khuyên
6Tiếng Việt2CTrịnh Thị Minh
7Tiếng Việt3ATrịnh Thị Nhung
8Tiếng Việt3BNgô Thị Phượng
9Tiếng Việt3CNguyễn Công Lý
10Tiếng Việt4ABùi Thị Kim Liên
11Tiếng Việt4BĐào Thị Mên
12Tiếng Việt4CTrần Thị Kim Huế
13Tiếng Việt5AĐào Thị Vân
14Tiếng Việt5BTrịnh Thị Hằng