PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tạp chí giáo dục tiểu học 2 18000
2 Tạp chí khoa học giáo dục 2 68000
3 Sách -Thư viện và Thiết bị giáo dục 4 38000
4 Sách giáo khoa 4 30400
5 Văn học tuổi thơ 6 108000
6 Dạy và học ngày nay 7 343000
7 Tạp chí Thiết bị giáo dục 7 203000
8 Tạp chí giáo dục 14 350000
9 Sach nghiệp vụ Tiếng Anh 14 1326900
10 Sach giáo khoa Tiếng Anh 32 877060
11 Sách tham khảo 59 2042800
12 Thế giới trong ta 66 1188000
13 Sách Bác Hồ 69 2297400
14 Toán Tuổi Thơ 70 900000
15 Sách pháp luật 78 9355375
16 Sách tham khảo khối 2 80 1095800
17 Sách nghiệp vụ khối 3 91 1977200
18 Sách nghiệp vụ khối 2 92 1835200
19 Sách Văn học 92 5223000
20 Sách nghiệp vụ khối 5 115 2161200
21 Sách nghiệp vụ khối 4 116 2257500
22 Sách nghiệp vụ khối 1 118 2573800
23 Sách tham khảo khối 3 119 1670200
24 Sách tham khảo khối 1 130 2340900
25 Sách giáo khoa khối 2 160 1020900
26 Sách giáo khoa khối 3 162 1167100
27 Sách tham khảo khối 4 167 2257300
28 Sách giáo khoa khối 4 175 1465000
29 Sách tham khảo chung 203 7263100
30 Sách tham khảo khối 5 209 3230600
31 Sách nghiệp vụ chung 248 4868144
32 Sách giáo khoa khối 5 298 1455700
33 Sách giáo khoa khối 1 367 3017500
34 Sách thiếu nhi 765 8948600
 
TỔNG
4141
74974679