PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tạp chí giáo dục tiểu học 7 63000
2 Sách -Thư viện và Thiết bị giáo dục 10 95000
3 Văn học tuổi thơ 12 178000
4 Tạp chí khoa học giáo dục 12 668000
5 Sach nghiệp vụ Tiếng Anh 14 1326900
6 Tạp chí Thiết bị giáo dục 15 435000
7 Dạy và học ngày nay 16 568000
8 Sach giáo khoa Tiếng Anh 32 877060
9 Tạp chí giáo dục 32 800000
10 Sách tham khảo 59 2042800
11 Sách Bác Hồ 69 2297400
12 Sách pháp luật 78 9355375
13 Sách tham khảo khối 2 80 1095800
14 Sách nghiệp vụ khối 3 91 1977200
15 Sách nghiệp vụ khối 2 92 1835200
16 Sách Văn học 92 5223000
17 Sách nghiệp vụ khối 5 115 2161200
18 Sách nghiệp vụ khối 4 116 2257500
19 Sách nghiệp vụ khối 1 118 2573800
20 Sách tham khảo khối 3 119 1670200
21 Sách tham khảo khối 1 130 2340900
22 Toán Tuổi Thơ 130 1800000
23 Thế giới trong ta 146 2628000
24 Sách giáo khoa khối 2 160 1020900
25 Sách giáo khoa khối 3 162 1167100
26 Sách tham khảo khối 4 167 2257300
27 Sách giáo khoa khối 4 175 1465000
28 Sách tham khảo khối 5 209 3230600
29 Sách tham khảo chung 226 7263100
30 Sách nghiệp vụ chung 248 4868144
31 Sách giáo khoa khối 5 298 1455700
32 Sách giáo khoa khối 1 367 3017500
33 Sách thiếu nhi 765 8948600
 
TỔNG
4362
78963279