PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tạp chí giáo dục tiểu học 7 63000
2 Sach nghiệp vụ Tiếng Anh 14 1326900
3 Sách -Thư viện và Thiết bị giáo dục 18 171000
4 Văn học tuổi thơ 19 288000
5 Dạy và học ngày nay 19 652000
6 Tạp chí khoa học giáo dục 22 1268000
7 Tạp chí Thiết bị giáo dục 26 760000
8 Sach giáo khoa Tiếng Anh 32 877060
9 SÁCH NGHIỆP VỤ 1 MỚI 37 1258120
10 Tạp chí giáo dục 54 1350000
11 Sách tham khảo 59 2042800
12 Sách Bác Hồ 71 2329400
13 Sách pháp luật 78 9355375
14 Sách tham khảo khối 2 80 1095800
15 Sách Giáo khoa lớp 1 Mới 87 831102
16 Sách nghiệp vụ khối 3 91 1977200
17 Sách nghiệp vụ khối 2 92 1835200
18 Sách Văn học 92 5223000
19 Sách nghiệp vụ khối 5 115 2161200
20 Sách nghiệp vụ khối 4 116 2257500
21 Sách tham khảo khối 3 119 1670200
22 Sách tham khảo khối 1 130 1548900
23 Sách nghiệp vụ khối 1 142 3593800
24 Sách giáo khoa khối 2 160 1020900
25 Sách giáo khoa khối 3 162 1167100
26 Sách tham khảo khối 4 167 2257300
27 Sách giáo khoa khối 4 175 1465000
28 Sách tham khảo khối 5 209 3230600
29 Toán Tuổi Thơ 210 7300000
30 Sách tham khảo chung 244 7735100
31 Thế giới trong ta 246 4548000
32 Sách nghiệp vụ chung 277 6578144
33 Sách giáo khoa khối 5 298 1455700
34 Sách giáo khoa khối 1 379 3189000
35 Sách thiếu nhi 765 8948600
 
TỔNG
4812
92831001