PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI
MÀN HÌNH IN SỔ THEO DÕI CÁ BIỆT
Toàn bộ SCB   SCB theo chủng loại   Sổ mượn của HS   Sổ mượn của GV   Sổ đọc của HS   Sổ đọc của GV   In đề can   Phiếu yêu cầu   In thẻ   In phích
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBMôn loạiGiá tiền
1 SGK3-00158 Nguyễn Văn TùngBác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh lơp 3GDVNH.2017371.01116000
2 SGK3-00159 Nguyễn Văn TùngBác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh lơp 3GDVNH.2017371.01116000
3 SGK3-00160 Nguyễn Văn TùngBác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh lơp 3GDVNH.2017371.01116000
4 SGK3-00161 Nguyễn Văn TùngBác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh lơp 3GDVNH.2017371.01116000
5 SGK3-00162 Nguyễn Văn TùngBác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh lơp 3GDVNH.2017371.01116000
6 SGK4-00171 Nguyễn Văn TùngBác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh lơp 4GDVNH.2017371.01116000
7 SGK4-00172 Nguyễn Văn TùngBác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh lơp 4GDVNH.2017371.01116000
8 SGK4-00173 Nguyễn Văn TùngBác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh lơp 4GDVNH.2017371.01116000
9 SGK4-00174 Nguyễn Văn TùngBác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh lơp 4GDVNH.2017371.01116000
10 SGK4-00175 Nguyễn Văn TùngBác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh lơp 4GDVNH.2017371.01116000
12345678910...